Dorien Dullaert als mantelzorgmakelaar partner in Arnhems Mantelzorg Akkoord Dorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar Arnhem

Arnhems Mantelzorgakkoord ondertekend op 19 september 2019

De gemeente Arnhem is met diverse organisaties een mantelzorgakkoord aangegaan. Alle betrokken partnerorganisaties onderschrijven de urgentie van verbetering van de mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Zij erkennen dat mantelzorgers gebaat zijn bij een efficiënte ondersteuningsstructuur en correcte doorverwijzing, informatie en advies.

Uitvoering van ambities
De gemeente Arnhem voert de regie en ziet er samen met de kernpartners op toe dat de ambities vertaald worden naar een uitvoeringsagenda. De kernpartners zetten zich in voor een integrale en systeemgerichte benadering. Dat betekent dat zowel zorgvrager als mantelzorger centraal staan in het organiseren van juiste en passende zorg en ondersteuning.
Dorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar ArnhemMantelzorger als expert
Hierdoor wordt de mantelzorger ondersteund zodat deze als partner, kind, ouder en/of werknemer zo goed mogelijk kan blijven fungeren. Als ervaringsdeskundige is de mantelzorger een expert die veel weet van diens zorgvrager en die kan adviseren over de zorg. De mantelzorger wordt op de eigen casus betrokken bij "mijn plan - ons plan".

Mantelzorgmakelaar Dorien Dullaert als schilpartner
Naast de ‘kernpartners’ is er een grote groep ‘schilpartners’ betrokken bij de ondersteuning van mantelzorgers. Deze schilpartners leveren belangrijke bijdragen bij het organiseren van activiteiten, het mogelijk maken van ontmoetingen en het regelen van ondersteunende zaken. Zij worden betrokken zodra hun rol van betekenis kan zijn voor een specifieke doelgroep of activiteit. Als mantelzorgmakelaar ben ik één van deze schilpartners.

Dorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar Arnhem

Gratis inzet mantelzorgmakelaar in Arnhem

Het mantelzorgcompliment voor mantelzorgers in Arnhem

De PAS Arnhem kan worden gebruikt voor het inkopen van 2,5 uur gratis ondersteuning van een mantelzorgmakelaar uit Arnhem. Neem contact op met mij (Dorien Dullaert) voor meer informatie.

Bij MVT Arnhem vind u meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van het mantelzorgcompliment. U kunt de PAS voor dit jaar nog aanvragen tot 31 december a.s. De pas is te gebruiken tot 31 december 2020.

Mensen die langdurig en onbetaald verzorgd worden door hun naasten komen in de gemeente Arnhem jaarlijks in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. Daarmee kunnen zij degene die voor hen zorgt een cadeau geven. Het cadeau kan in de vorm van een PAS ter waarde van € 175,- of een geldbedrag van € 150,-.

Aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz), wanneer kan dat?

“Durft u diegene voor wie u zorgt niet uit het oog verliezen? Bent u dag-en nacht paraat?” Als er sprake is van continue toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij dan kunt u aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Mensen wonen graag thuis en worden ouder, dus blijven vaak tot op hoge leeftijd thuis wonen tot het niet meer gaat. Onlangs bezocht mantelzorgmakelaar Kalinka Kester een echtpaar op leeftijd. Ze woonden nog heel gelukkig samen maar er bestond veel bezorgdheid bij hun zoon en dochter. Ook vanuit de thuiszorg werd bezorgdheid geuit. Meneer was ’s nachts gevallen en mevrouw wilde hem helpen en viel zelf ook ongelukkig op de grond. Voordat ze iemand konden alarmeren, lagen ze al enkele uren op de overloop. Gelukkig was het warm buiten.

Dit fragiele evenwicht waarbij het vaak net goed gaat en soms ook niet, maakt de vraag gegrond of dit echtpaar nog wel thuis moet blijven wonen. De kinderen maken zich zorgen dat het echtpaar wat al over de 60 jaar getrouwd is, door een crisissituatie uit elkaar zal worden gehaald. Zij vroegen zich terecht af of er de mogelijkheid zou zijn om hen beide op te laten nemen in een verpleeghuis. Hiervoor is wel een indicatie van het Centrum Indicatiesstelling Zorg nodig voor beide echtlieden.

Hoe werkt de Wet Langdurige Zorg?
Iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als herstel of verbetering van zijn of haar situatie onmogelijk is. Bovendien is in deze situatie de noodzaak aanwezig van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. De Wlz beoogt tijdig passende, langdurige zorg te bieden aan mensen met een Wlz-indicatie waarbij rekening wordt gehouden met het individueel welzijn en het leven zoals mensen dat het liefst willen leven. Dit kan thuis maar dit kan ook in een verpleeghuis zijn omdat het thuis niet meer gaat.

Hoe komt u aan een indicatie van de Wet Langdurige Zorg?
Zorg aanvragen vanuit de Wlz doet u door een aanvraagformulier in te dienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ verwerkt de aanvraag en vraagt u indien nodig om extra informatie. U kunt uw aanvraag zelf doen. Of u kunt hulp krijgen van een  mantelzorgmakelaar of onafhankelijk cliëntondersteuner. De zorgaanbieder van uw keuze kan u ook ondersteunen. Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen. Na uiterlijk 6 weken ontvangt u het besluit van he CIZ. In dit besluit staat of u recht heeft op zorg uit de Wlz en ook op welke zorg u recht heeft. Op welke manier u de zorg wil gaan organiseren bepaalt u zelf.

U heeft daarbij de volgende keuzes:
- verblijf in verzorgingshuis of een verpleeghuis;
- zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
- een persoonsgebonden budget (pgb);
- een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een instelling combineren met een pgb.

Welke zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg?
Wanneer u zorg ontvangt vanuit de Wlz, krijgt u een integraal zorgpakket. Integraal betekent dat u alles wat u nodig heeft in het pakket zit. Op hoofdlijnen bestaat het pakket uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.

Voor de financiering van noodzakelijke woningaanpassingen indien u thuis wil blijven wonen, kunt u zich wenden tot het Wmo-loket van uw gemeente.

Wilt u meer weten over de Wlz en de mogelijkheden? Een mantelzorgmakelaar kan u helpen om inzicht en overzicht te krijgen in uw mogelijkheden voor zorg die aansluiten bij uw wensen en behoeften.

 KaDorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar Arnhemlinka Kester, Mantelzorgmakelaar-
 Onafhankelijk  Cliëntondersteuner 


Heeft u vragen of hulp nodig naar aanleiding van bovenstaand artikel, laat het mij weten. Ik help u graag!
Dorien Dullaert, mantelzorgmakelaar Arnhem e.o.

Cliënten onafhankelijk kunnen ondersteunen is een must! -> de mantelzorgmakelaar!

30 procent van de cliëntondersteuners kan niet onafhankelijk werken

Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een op de drie cliëntondersteuners ervaart echter dat hun onafhankelijkheid ernstig onder druk staat. Zorgkantoren en gemeenten oefenen druk uit, bijvoorbeeld om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.

Abonnementstarief voor de Wmo in 2019 naar €17,50 per 4 weken voor iedereen! Dorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar Arnhem

Kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen heeft het kabinet genomen om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Mantelzorgmakelaar Dorien Dullaert op RTV Arnhem

Aandacht voor de mantelzorger!

René Gademann van RTV Arnhem belde me op deze dinsdagochtend op met de vraag of hij me in de rubriek Arnhem Actueel mocht interviewen over de mantelzorgmakelaar. Natuurlijk mocht hij dat! Wat goed dat er aandacht is voor dit onderwerp en natuurlijk ook leuk voor mijn net gestarte onderneming.
Ik hoop dat er veel mensen hebben geluisterd en indien nodig de weg weten te vinden naar MVT Arnhem, de sociale wijkteams en naar mij!


Dank René voor deze mooie kans en met name dank aan Suzan Wessels, redactiemedewerker bij RTV Arnhem, die ervoor gezorgd heeft dat RTV Arnhem aandacht aan de mantelzorger heeft besteed.

Bron: Dorien Dullaert 4 september 2018

 

Combinatie mantelzorg en werk begint meer problemen op te leveren Dorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar Arnhem

De helft van de werkgevers verwacht dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren meer problemen gaat geven, onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing.

De bedrijven doen volgens de werkgeversorganisaties wat ze kunnen om hun werknemers ruimte te bieden voor zorg, maar er zitten volgens hen grenzen aan wat mogelijk is. Vooral kleine bedrijven worstelen met een werknemer die minder inzetbaar is, zegt woordvoerder Mieke Ripken van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Het werk moet worden gedaan, daar wordt een werknemer voor betaald. Werknemers zijn geen boemannen.

Meer weten?

Direct contact

  •   06 181 411 96
  •   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  •   of maak gebruik van het contactformulier
Aan een telefonisch, oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

Contactformulier

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

© 2018 Dorien Dullaert | Mantelzorgmakelaar Arnhem
Privacy statement  |  Algemene voorwaarden  |  Klachtenprocedure

KvK: 72453230    AGB-code: 48485701

Netnog websites

Aangesloten bij:Dorien Dullaert |  Mantelzorgmakelaar Arnhem